Quá trình sản xuất gang trong lò cao, sắt trong quặng hemantit bị khử


 • Câu hỏi:

  Quá trình sản xuất gang trong lò cao, sắt trong quặng hemantit bị khử theo sơ đồ:

  Lời giải tham khảo:


  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: B

  (Fe_2O_3overset{CO}{rightarrow}Fe_3O_4rightarrow FeOrightarrow Fe) • Ebook viet nam

  Leave a Reply