Bài 9 trang 98 – Học Lý 9


Bài 9 trang 98 – Học Lý 9 – Bài: Chủ đề 31: Màu sắc các vật và tác dụng của ánh sáng

Cho biết những vật màu vàng có khả năng tán xạ mạnh các màu đoe, vàng, lục. Dưới ánh sáng đỏ, ta thấy một người mặc áo đỏ. Dưới ánh sáng trắng, áo của người này không thể có màu.

A. trắng                                   B. lục     

C. vàng                                    D. đỏ

Chọn B. Chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu trắng, vàng hay đỏ thì đều tán xạ mạnh ánh sáng màu đoe.Ebook viet nam

Leave a Reply