Bài 16 trang 30 – Học Lý 9


Bài 16 trang 30 – Học Lý 9 – Bài: Chủ đề 26: Thấu kính

Vật sáng AB đặt trước một thấu kính phân kì, vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính. Chiều cao của vật là h = 2cm. Tiêu cự của thấu kính là f = 30cm. Khoảng cách từ AB đến thấu kính là d = 30cm. Dựng ảnh A’B’ của AB rồi dùng các phép tính hình học để tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh.

Từ hình 26.29e ta thấy B’ là giao điểm của hai đường chéo của hình chữ nhật ABIO nên A’B’ = AB/2 = 1cm.

A’O = AO/2 = 30/2 =15cm.Ebook viet nam

Leave a Reply