Bài 1 trang 73 – Học Vật Lý 8 – Ví dụ: Khi bác sĩ truyền nước cho bệnh nhân, khi chai nước gần hết thì ta thấy chai nước bị bóp méo lại.. Bài: Chủ đề 9: Áp suất khí quyển


Bài 1 trang 73 – Học Vật Lý 8 – Ví dụ: Khi bác sĩ truyền nước cho bệnh nhân, khi chai nước gần hết thì ta thấy chai nước bị bóp méo lại.. Bài: Chủ đề 9: Áp suất khí quyển

Thế nào là áp suất khí quyển ? Áp suất này tác dụng lên các vật trong khí quyển theo phương nào ?

Hãy nêu một ví dụ cho thấy tác dụng của áp suất khí quyển.

– Do không khí có trọng lượng nên Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu áp suất của lớp không khí bao quanh Trái Đất. Áp suất này được gọi là áp suất khí quyển.

– Áp suất khí quyển tác dụng lên các vật trong khí quyển theo mọi phương.

Ví dụ: Khi bác sĩ truyền nước cho bệnh nhân, khi chai nước gần hết thì ta thấy chai nước bị bóp méo lại.

Khi em bé hút một hộp sữa giấy thì khi hút hết sữa trong hộp thì hộp bị bẹp theo nhiều phía.Ebook viet nam

Leave a Reply